Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wordt het telefoongesprek met de Huisartsenpost opgenomen?

Ja, het telefoongesprek wordt opgenomen zodat wij hiervan kunnen leren en onze kwaliteit kunnen verbeteren.
De opnames worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.

Lees op de pagina privacy meer over hoe wij met uw gegevens omgaan.