Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Klik op de vraag voor het antwoord

Algemeen
Bellen
Bezoek
Financiën
Medicijnen
Medische gegevens

Wordt het telefoongesprek met de Huisartsenpost opgenomen?

Ja, alle telefoongesprekken worden opgenomen zodat wij hiervan kunnen leren en onze kwaliteit kunnen verbeteren.
De opnames worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.

Lees op de pagina privacy meer over hoe wij met uw gegevens omgaan.