Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hoe werkt de Huisartsen Spoedpost?

De Huisartsen Spoedpost Zaanstreek Waterland is er voor dringende klachten die echt niet kunnen wachten totdat u weer naar uw eigen huisarts of zijn vervanger kunt gaan. De Huisartsen Spoedpost vervangt niet uw huisarts. Wij zijn er alleen voor spoed.

Bepaal in 1 minuut of u naar de dokter moet!

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts of Huisartsen Spoedpost nodig is.

Op onze website kunt u eenvoudig zien of u naar de dokter moet.

U beantwoordt een aantal vragen.

U krijgt daarna direct betrouwbaar advies of u naar de dokter moet. Dit advies is gebaseerd op de Nationale Triage Standaard (NTS). Dit zijn landelijke afspraken.


Welke gegevens hebben wij nodig als u belt?

Zorg ervoor dat u, voordat u belt, de volgende gegevens klaar heeft liggen:

 • Naam en voorletters, geboortedatum en adres
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
 • De naam van uw eigen huisarts
 • Uw medische geschiedenis
 • Een lijst van uw medicijnen en zo nodig de temperatuur
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar en polisnummer)

Als u voor een ander belt, zorg dan dat u bij deze persoon aanwezig bent. Wij willen de persoon die ziek is ook aan de telefoon spreken.

Wie krijg ik aan de telefoon bij de Huisartsen Spoedpost?

De telefoon wordt aangenomen door een triagist. Deze persoon is speciaal opgeleid om uw klachten te beoordelen en te bepalen welke zorg er nodig is. De triagist stelt u aan de telefoon allerlei vragen over de klachten. Door uw antwoorden kan de triagist een goede inschatting maken over de spoed (urgentie) en welke hulp er nodig is.

Vaak is een advies aan de telefoon voldoende.

Soms is het noodzakelijk om naar de Huisartsen Spoedpost toe te komen. We maken dan een afspraak.

Een enkele keer wordt er besloten dat de huisarts bij u langs komt. Dit hangt af van de medische situatie.

Het kan soms heel erg druk zijn. Een medische situatie inschatten kost tijd. Een telefoongesprek duurt gemiddeld tussen de 3 en 8 minuten.

Het telefoongesprek met de triagist of de huisarts wordt digitaal opgenomen en bewaard. De opgenomen gesprekken vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.

Krijgt mijn eigen huisarts ook bericht als ik op de Huisartsen Spoedpost ben geweest?

Uw eigen huisarts ontvangt een bericht van de Huisartsenpost. Dit is een korte samenvatting van het gegeven advies en/of de behandeling.

Video: Hoe werkt de Huisartsen Spoedpost?

De onderstaande video is ook met ondertiteling in het Engels, Turks en Arabisch te bekijken.

Huisregels

We vinden het volgende belangrijk:

Privacy

 • Wij delen uw gegevens niet met anderen, behalve als we uw toestemming hebben.
 • U mag alleen in overleg een foto/film maken voor eigen gebruik.
 • Max. 2 bezoekers per patiënt.  

Respect & begrip

 • We vragen om begrip voor onze collega’s en andere patiënten.
 • Soms zijn er patiënten met dringendere klachten.
 • We moeten dan de volgorde van de afspraken veranderen.

Veiligheid

 • Er is videobewaking voor uw en onze veiligheid.
 • De politie krijgt deze beelden wanneer dit nodig is.
 • Bij ongewenst gedrag nemen we altijd contact op met de politie.