Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy

Om misbruik te voorkomen zijn er wetten en regels die uw privacy beschermen. Wij houden ons aan deze wetten en regels.

De Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (locatie in het ZMC en in het Dijklander Ziekenhuis) vallen onder HZW bv. Op de website van HZW vindt u de uitgebreide privacy verklaring. Hieronder staat de samenvatting.

Om welke gegevens gaat het?

Op de Huisartsenpost worden persoonsgegevens van patiënten verwerkt. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld naam, adres, maar ook welke medicijnen u gebruikt.

Daarnaast gaat het om gegevens die nodig zijn om betalingen te regelen. Hier vallen uw verzekeringsgegevens en Burger Service Nummer (BSN) onder.

Het telefoongesprek met de triagist of de huisarts wordt digitaal opgenomen en bewaard. De opgenomen gesprekken vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.

Uw eigen huisarts ontvangt een bericht van de Huisartsenpost. Dit is een korte samenvatting van het gegeven advies en/of de behandeling.

Terugbelverzoek
Na het invullen van Moet ik naar de dokter? op onze website zijn er verschillende mogelijkheden.

 1. U hoeft niet naar de dokter. U krijgt een advies.
 2. U moet misschien naar de dokter. Contact met de Huisartsenpost (of huisartsenpraktijk) is nodig voor een goed antwoord.
 3. U moet naar de dokter.
 4. De situatie is levensbedreigend. Bel 112.

Bij optie 2 en 3 heeft u de mogelijkheid om een terugbelverzoek te versturen naar de Huisartsenpost. Hierbij worden uw gegevens (of die van de patiënt waar u de vragen voor heeft ingevuld) beveiligd verstuurd naar de Huisartsenpost. Bij een terugbelverzoek worden de volgende gegevens gevraagd en gebruikt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Uw antwoorden

Waarom gebruiken wij deze gegevens?

De Huisartsenpost gebruikt uw gegevens voor:

 • Het geven van goede zorg.
 • Onze administratie
 • Communicatie met u en uw behandelaar(s)
 • Voldoen aan de wet

Het geven van uw gegevens aan andere organisaties of personen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
Voordat er gegevens gedeeld worden wordt u gevraagd of u toestemming geeft.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

In bijzondere situaties (bijvoorbeeld ernstige zorgen voor de gezondheid van de patiënt) zijn er uitzonderingen.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben verschillende maatregelen genomen voor een veilige opslag van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Medische gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard. Dit staat in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Hoe kunt u uw gegevens bekijken, laten aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw gegevens te bekijken. Ook kunt u deze gegevens laten aanpassen of verwijderen.

U kunt dit aanvragen via een mail naar: fg@hzwhuisartsenzorg.nl.

Vragen?

We hebben een Functionaris Gegevensbescherming.

Dit is iemand die alles van privacy, AVG en de wet af weet.

Deze persoon zorgt er voor dat de Huisartsenpost zich aan alle regels en wetten houdt.

Daarnaast informeert en adviseert de Functionaris Gegevensbescherming de organisatie.

U kunt contact met de Functionaris Gegevensbescherming opnemen via: fg@hzwhuisartsenzorg.nl.

Deze privacy verklaring kan aangepast worden.
Versie: maandag 3 juli 2023