Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Klik op de vraag voor het antwoord

Algemeen
Bellen
Bezoek
Financiën
Medicijnen
Medische gegevens

Ik ben niet thuis. Kan ik gebruik maken van de Huisartsenpost?

De Huisartsenpost kan alleen hulp verlenen aan patiënten binnen de regio Zaanstreek Waterland.

Neem contact op met de Huisartsenpost in de regio waar u nu bent.

Bent u in het buitenland?

Voor hulp in het buitenland belt u het telefoonnummer van de alarmcentrale van uw zorgverzekering.
Dit nummer staat op uw pasje. U kunt dit nummer 24 uur per dag bereiken.

U belt 112 als u met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hebt.
Ook in veel landen in Europa kunt u 112 bellen voor spoed.
Wanneer u 112 in het buitenland belt, krijgt u de alarmdienst van dat land aan de telefoon.