Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Uw vraag

Vaak is het niet nodig dat uw klacht direct door een huisarts wordt beoordeeld. Dan adviseert de triagist wat er het beste kan gebeuren. Het gegeven advies wordt binnen een uur door de dienstdoende huisarts nagekeken. Deze arts draagt altijd de verantwoordelijkheid. Als de huisarts dat nodig vindt, neemt hij/zij opnieuw contact met u op. Daarom is het belangrijk dat u een telefoonnummer geeft waarop u bereikbaar bent.

Als de gezondheidsklachten moeten worden beoordeeld door een huisarts, triagist, verpleegkundige of specialist, dan wordt u gevraagd om naar de Huisartsenpost te komen. Voor vervoer moet u zelf te zorgen. Alleen als het medisch gezien niet verantwoord is dat u vervoerd wordt, komt de huisarts naar u toe om een visite af te leggen.

Meld uw aanwezigheid

Op de Huisartsenpost meldt u zich direct bij binnenkomst aan de balie. De triagist vraagt uw gegevens en of u de laatste drie maanden in een buitenlands ziekenhuis bent geweest.

Eventueel volgt een fysieke beoordeling. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

Bij de Spoedzorg/Spoedpost werken huisartsen, triagisten, verpleegkundigen en specialisten samen. Afhankelijk van uw klacht wordt u door een van deze deskundigen geholpen. Soms kan het gebeuren dat patiënten die later zijn binnengekomen eerder aan de beurt zijn, omdat dit medisch gezien noodzakelijk is.

Zonder afspraak naar Huisartsenpost?

De Huisartsenpost werkt op telefonische afspraak. Als u zonder afspraak naar de Huisartsenpost komt, wordt er een inschatting van de klacht gemaakt. De aard van uw klachten bepaalt met welke prioriteit u gezien wordt en door welke zorgverlener. Het kan ook voorkomen dat u een zelfzorgadvies krijgt. De triagist is opgeleid om dit te beoordelen.

Wachttijden

Het kan gebeuren dat de wachttijd oploopt. Wij leveren spoedzorg. Dit betekent dat u soms langer moet wachten dan wij tevoren kunnen voorzien.

De medewerker aan de balie kan hier vaak meer over vertellen. Blijf in ieder geval rustig als er een wachttijd is. Iedereen zal worden geholpen.

Het kan ook zijn dat een patiënt die na u is binnengekomen eerder dan u door de huisarts of verpleegkundige wordt gezien. De inschatting van ernst gebeurt door de triagiste en de huisarts. U hebt hier geen invloed op. Uw begrip wordt hiervoor gevraagd.