Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Patiëntgegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

De gegevens die u in het telefoongesprek doorgeeft worden in een elektronisch dossier op de Huisartsenpost opgeslagen. Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en zijn alleen toegankelijk voor degenen die meewerken aan uw behandeling. Uw administratieve gegevens, zoals adres en verzekeringsgegevens, worden net zo vertrouwelijk behandeld en alleen voor administratieve doeleinden gebruikt, zoals correspondentie met u of uw zorgverzekeraar.

Inzage in uw gegevens kan zowel voor uw huisarts als de waarnemer (tijdens vakanties en diensten op de Huisartsenpost) nuttig en belangrijk zijn. Dat maakt duidelijk welke belangrijke ziektes u heeft, welke allergieën, welke medicatie u gebruikt en wat er eventueel in de voorafgaande weken gebeurd is. Uw gegeven zijn alleen in te zien als u hiervoor toestemming geeft.

Als u ons belt vragen wij of u hiervoor toestemming geeft. Na uw akkoord kunnen wij uw medische gegevens inzien van uw huisarts en apotheek.

Het uitwisselen van de gegevens gebeurt via een speciaal beveiligd systeem.

Alle telefoongesprekken worden opgenomen

Het telefoongesprek met de triagist of de huisarts wordt digitaal opgenomen en bewaard. Mocht het in een later stadium nodig zijn dan kan het gesprek teruggehaald en beoordeeld worden. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.

Bericht aan eigen huisarts

Uw eigen huisarts ontvangt een bericht met daarin een korte samenvatting.

Cameratoezicht op de Huisartsenpost

Door middel van camera’s wordt toezicht gehouden op veiligheid van bezoekers en medewerkers. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en bij een normale gang van zaken binnen een week gewist.

Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen terugzien. De beelden kunnen daarvoor worden overgedragen aan daartoe bevoegde instanties.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.