Uw gegevens

Uw gegevens

De gegevens die u in het telefoongesprek doorgeeft worden in een elektronisch dossier op de Huisartsenpost opgeslagen. Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en zijn alleen toegankelijk voor degenen die meewerken aan uw behandeling. Uw administratieve gegevens, zoals adres en verzekeringsgegevens, worden net zo vertrouwelijk behandeld en alleen voor administratieve doeleinden gebruikt, zoals correspondentie met u of uw zorgverzekeraar.

Bij uw contact met de Huisartsenpost worden alleen gegevens van eerdere contacten ingezien en gebruikt. De zorgverlener die u op de Huisartsenpost behandelt, vervangt uw eigen huisarts en maakt voor zover mogelijk, gebruik van de gegevens die uw huisarts in zijn dossier heeft. U dient uw eigen huisarts toestemming te geven dat deze gegevens gedeeld mogen worden met andere zorgverleners. Dat kan direct bij uw bezoek aan uw huisarts of apotheek, of online via http://www.ikgeeftoestemming.nl.

 

Recept

Spreekkamer

De huisarts kan u een recept meegeven. De Huisartsenpost zelf heeft geen medicatie in huis. Elke week doet een andere apotheek in de Zaanstreek dienst. Vraag de huisarts of triagiste welke apotheek dat is.(Zie ook: http://www.zaanapotheek.nl)

De dienstdoende apotheek in Waterland is de 24-uurs apotheek. Deze zit in de centrale hal van het Waterlandziekenhuis: https://www.24uursapotheekwaterland.nl

Wanneer komt de huisarts naar u toe?

Als er sprake is van een ernstig gezondheidsprobleem waarbij vervoer van de patiënt medisch gezien niet verantwoord is, dan komt de huisarts naar u toe. De huisarts beschikt over een speciaal toegeruste en herkenbare auto met een chauffeur die de huisarts ook kan assisteren.

 

Het telefoongesprek met de triagist of de huisarts wordt digitaal opgenomen en bewaard. Mocht het in een later stadium tot een klacht komen, dan kan het gesprek teruggehaald en beoordeeld worden. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.
Uw huisarts ontvangt op de eerstvolgende werkdag een rapport over uw bezoek aan de Huisartsenpost. Hierin staat uw klacht en behandeling beschreven.
De triagist aan de telefoon kan meestal niet uw dossier bij de eigen huisarts inzien. Ook kan zij niet altijd uw medicatiegegevens inzien. Het is dus van groot belang dat u deze gegevens tijdens het telefoongesprek aan de triagist verstrekt als daar om gevraagd wordt.
Inzage in uw gegevens kan zowel voor uw huisarts als de waarnemer (tijdens vakanties en diensten op de Huisartsenpost) nuttig en belangrijk zijn. Dat maakt duidelijk welke belangrijke ziektes u heeft, welke allergieën, welke medicatie u gebruikt en wat er eventueel in de voorafgaande weken gebeurd is.
Hoe kunt u toestemming geven voor inzage? Dit regelt u bij de praktijk van uw eigen huisarts en bij uw apotheek. U kunt het ook regelen via internet: http://www.ikgeeftoestemming.nl
Door middel van camera’s wordt toezicht gehouden op veiligheid van bezoekers en medewerkers. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en bij een normale gang van zaken binnen een week gewist. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen terugzien. De beelden kunnen daarvoor worden overgedragen aan daartoe bevoegde instanties. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.