Veelgestelde vragen

Bel ik 112 of de huisarts?

Als u denkt dat u - of iemand in uw omgeving - in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, kunt u via het alarmnummer 112 rechtstreeks een ambulance bellen. U belt 112 bijvoorbeeld bij een ongeluk met gewonden of als er iemand in elkaar zakt of dreigt te verdrinken. Bel 112 in ieder geval bij acute hartklachten. 112 is niet bedoeld voor het bespreken van gezondheidsklachten die niet acuut of niet levensbedreigend zijn.

Huisarts

Als er geen sprake is van een levenbedreigende situatie, maar hebt u het idee dat wel op korte termijn een dokter naar uw medische klachten moet kijken, dan belt u buiten de gewone praktijktijden van uw huisarts met de huisartsenpost. De doktersassistente van de huisartsenpost bepaalt dan in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dan kan een zelfzorg-advies zijn, of een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de huisartsenpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. En in sommige gevallen ook een afspraak voor een (spoed) visite door de visiterijdende huisarts. Eventueel kan zelfs door de assistente in overleg met een huisarts alsnog besloten worden een ambulance naar u toe te sturen. Als dat zo is, dan zal de doktersassistente zelf de ambulance bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.

Wanneer kan ik de huisartsenpost bellen?

Als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, maar hebt u het idee dat wel op korte termijn een dokter naar uw medische klachten moet kijken, dan belt u buiten de gewone praktijktijden van uw huisarts met de huisartsenpost. De doktersassistente van de huisartsenpost bepaalt dan in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dan kan een zelfzorg-advies zijn, of een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de huisartsenpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. En in sommige gevallen ook een afspraak voor een (spoed) visite door de visiterijdende huisarts. Eventueel kan zelfs door de doktersassistente in overleg met een huisarts alsnog besloten worden een ambulance naar u toe te sturen. Als dat zo is, dan zal de doktersassistente zelf de ambulance bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.

Waarom een Huisartsenpost, en tref ik daar ook mijn eigen huisarts?

Huisartsenposten zijn er om de diensten van huisartsen buiten kantooruren beter te kunnen organiseren. Dit heeft voordelen voor zowel patiënt als huisarts. De kans dat u op de post de eigen huisarts treft, is klein. Op de huisartsenposten werken meer dan 140 artsen uit de regio Zaanstreek en Waterland. Zij doen bij toerbeurt dienst.

Waarom moet ik eerst telefonisch een afspraak maken?

De huisartsenpost verleent spoedeisende hulp. Om te beoordelen wat de mate van spoed is, stelt de doktersassistente een aantal vragen over uw medische klachten. Pas dan kan zij vaststellen welke hulp nodig is. Bovendien kan zij op deze manier de afspraken inplannen, waardoor u niet onnodig lang hoeft te wachten als u naar de post komt.

Ik heb een afspraak op een vastgestelde tijd, toch moet ik wachten. Hoe kan dat?

Uw afspraak wordt aan de telefoon ingepland in de agenda. Toch kan het voorkomen dat u (even) moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk en kan de wachttijd oplopen. De doktersassistente kan meestal wel inschatten wat de wachttijd is.

Is er een apotheek op de Huisartsenpost?

De apotheek zit niet in de Huisartsenpost maar is er wel vlakbij. In Purmerend is er een 24-uurs dienstapotheek in het Waterlandziekenhuis gevestigd. In Zaandam is er een ziekenhuisapotheek gevestigd om de hoek bij de Huisartsenpost. Deze is echter niet 24 uur geopend. Mocht deze gesloten zijn dan is altijd een stadsapotheek 24 uur geopend. Meer informatie vindt U op de Huisartsenpost.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Huisartsenpost een herhalingsrecept krijgen?

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept bij uw eigen huisarts aan. In dringende gevallen kan de dienstdoende huisarts op de post een herhalingsrecept voorschrijven. U krijgt dan een overbruggingsrecept, zodat u voldoende medicijnen heeft totdat uw eigen huisarts weer spreekuur heeft.

Ik heb geen vervoer, kan de dokter naar mij toekomen?

Alleen als het om medische redenen niet mogelijk is naar de post te komen, komt de dienstdoende huisarts bij u thuis. 'Geen vervoer hebben' is geen reden voor de dienstdoende arts om te gaan rijden. U dient zelf voor vervoer te zorgen naar de post.

Moet ik betalen voor contact met de Huisartsenpost?

Ja. Voor alle contacten met de Huisartsenpost wordt een tarief in rekening gebracht. De rekening wordt naar uw zorgverzekeraar of uzelf gestuurd. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw ziektekostenpolis. Bent u patiënt bij een huisarts die niet bij onze huisartsenpost is aangesloten, dan dient u op de post contant (bij voorkeur per PIN) af te rekenen. Dat geldt ook voor patiënten die niet kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn. Bij contante betaling ontvangt u een kwitantie. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ik heb alleen de doktersasstente gesproken en krijg toch een rekening. Is dit juist?

Ja. De doktersassistente handelt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Al haar adviezen worden door de arts gecontroleerd en beoordeeld. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Als we spreken over een telefonisch consult is het dus niet noodzakelijk dat u een huisarts gesproken heeft.

Neemt de huisartsenpost ook telefoongesprekken op?

Ja. Alle gesprekken van mensen die bellen met het nummer van de Huisartsenpost worden automatisch opgenomen en gedurende vijf jaar opgeslagen. Ook met alle gesprekken vanuit de huisartsenpost gebeurt dat. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de huisartsendienst de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de assistente of de dokter wordt verbroken. Deze opnames van deze gesprekken kunnen gebruikt worden bij een mogelijke klachtbehandeling en voor de deskundigheidsbevordering van het personeel.