Uw gegevens

Alle gegevens die u in het telefoongesprek doorgeeft worden in een dossier op de Huisartsenpost opgeslagen. Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim, die zijn alleen toegankelijk voor degenen die meewerken aan uw behandeling. Uw administratieve gegevens, zoals adres en verzekeringsgegevens, zullen net zo vertrouwelijk behandeld worden. Die dienen bijvoorbeeld voor een schriftelijke correspondentie met u of uw zorgverzekeraar.

Indien u al eerder in contact geweest bent met de Huisartsenpost, zullen die eerdere contactgegevens ook worden ingezien en indien nodig zullen deze gegevens ook gebruikt worden in uw verdere behandelproces.
De huisarts die u op de Huisartsenpost behandelt, vervangt uw eigen huisarts. Deze huisarts gebruikt daarom, indien dat mogelijk is, ook de gegevens die uw eigen huisarts in zijn dossier over u heeft. Dat is nu nog niet mogelijk voor alle patiënten.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Het telefoongesprek wat u voert met de triagiste of de huisarts wordt altijd opgenomen en bewaard. Als u een klacht heeft over de hulpverlening zullen de gevoerde gesprekken teruggehaald en beoordeeld worden. Ook worden gesprekken teruggehaald om te beoordelen of gesprekken op een goede manier worden gevoerd.
De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepgeheim.
Als u de hulp hebt ingeroepen van de Huisartsenpost, dan ontvangt uw eigen huisarts op de volgende werkdag altijd een rapport over uw contact met de Huisartsenpost. Dat betreft het probleem en het advies of de behandeling. Ook data en tijden en degenen met wie u contact hebt gehad zijn in deze berichten vermeld. Bij een advies staat ook de naam van de dienstdoende arts die het advies heeft gecontroleerd.
De triagiste aan de telefoon kan niet altijd kijken in de dossiers van de eigen huisarts, van het ziekenhuis of andere behandelaars. Ook kan zij niet altijd uw medicatiegegevens inzien. Het is dus van groot belang dat u deze gegevens tijdens het telefoongesprek aan de triagiste verstrekt als daar om gevraagd word of wanneer u het relevant vind om het te melden.

Inzage in uw gegevens kan zowel voor uw huisarts als de waarnemer (tijdens vakanties en diensten op de Huisartsenpost) nuttig en belangrijk zijn. Dat maakt duidelijk welke belangrijke ziektes u heeft, welke allergieën, welke medicatie u gebruikt en wat er eventueel in de voorafgaande weken gebeurd is. Uw huisarts en de Huisartsenpost zouden het daarom erg waarderen, als u uw apotheek en ziekenhuis toestemming wilt geven voor inzage in uw dossier.

Hoe kunt u toestemming geven voor inzage? Dit regelt u bij de praktijk van uw eigen huisarts en bij uw apotheek. Van de triagiste krijgt u een formulier om in te vullen en een brochure waarin precies staat waarvoor u toestemming geeft. U kunt het ook regelen via internet: Zie onderstaande website voor meer informatie.

Voor uw en onze veiligheid maakt de Huisartsenpost gebruik van cameratoezicht. Dat wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid van bezoekers en het personeel. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en enige tijd bewaard. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen reconstrueren. De banden kunnen daarvoor worden overgedragen aan de bevoegde instanties. De vastgelegde beelden worden behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.