Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per 1 februari 2018 nieuwe tarieven vastgesteld voor visites en consulten.

Tarieven  De tarieven zijn als volgt:

Telefonisch consult / herhaalrecept: €  25,-

Consult:  € 112,31

Visite:      € 168,47