Onze werkwijze

Het telefoongesprek

 

De Huisartsenpost is buiten kantooruren geopend en bedoeld voor gezondheidsklachten die niet tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts kunnen wachten. Indien u dringend medische zorg nodig heeft, neem dan eerst telefonisch contact op met de Huisartsenpost in uw omgeving:

Huisartsenpost Zaanstreek:  075 – 65 33 000
Huisartsenpost Waterland:   0299 – 31 32 33

 

Voor langdurige, bestaande klachten die niet ernstiger worden en voor herhaalrecepten kunt u niet bij de Huisartsenpost terecht.

 

Professionele triagiste

Als u opbelt, krijgt u een triagiste aan de lijn. De triagiste bespreekt met u de gezondheidsklachten en zal vragen om uw gegevens.
Als u belt voor iemand anders dan vraagt de triagiste de gegevens van die persoon. De triagiste is speciaal opgeleid om gezondheidsklachten met u te kunnen bespreken en in te schatten welke zorg u, of degene voor wie u belt, nodig heeft. Indien nodig adviseert zij u met betrekking tot zelfzorg; bij ernstiger zaken overlegt zij met de dienstdoende arts.

 

Gegevens die nodig zijn

Zorg ervoor dat u, voor u opbelt, de volgende gegevens klaar heeft liggen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een verder verloop van uw hulpvraag.

  • Naam en voorletters van de patiënt
  • Geboortedatum en adres
  • Het telefoonnummer waar u vandaan belt
  • De naam van de eigen huisarts of groepspraktijk van de patiënt
  • De naam en het polisnummer van de huidige zorgverzekeraar van de patiënt
  • Eventuele namen van medicijnen die de patiënt gebruikt
  • Medische gegevens van de patiënt; hieronder kan verstaan worden temperatuur en bloeddruk o.i.d. maar ook een relevante voorgeschiedenis