Disclaimer

Huisartsenposten.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie op de website zodat de informatie actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is.
Desondanks kan Huisartsenposten.nl niet garanderen dat de informatie altijd bijgewerkt is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom!
 

 

Huisartsenposten.nl is committed to a careful control of the information on the website so that the information is current, accurate and reliable. Nevertheless, Huisartsenposten.nl cannot guarantee that the information is always up to date. Despite care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect.

The holders of the site are not liable for the consequences of any inaccuracies in the content, decisions taken based on the content, nor for any damage, nuisance or inconvenience arising out of, or related to the use of the content of this site.

Suggestions for improvements are always welcome!